Дошкільна освіта

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ: ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА

1. Обрати дитячий садок.

2. Відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.

3. Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку надати в дитячий садок:

  • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичну довідку про стан здоров’я   дитини   з  висновком  лікаря, що  дитина  може відвідувати  заклад дошкільної освіти;
  • свідоцтво про народження.

Для  прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

  • висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;
  • направлення місцевого органу управління освітою;
  • індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для  прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково  надати:

  • довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
  • направлення місцевого органу управління освітою.

4. Для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. За наявності довідки керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002  № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

5. Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником  протягом  календарного  року на підставі наданих документів.

6. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов’язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 02.04.2022 №1/3845-22

ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

НОВІ НОРМИ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ ПІД КРИЛАМИ ЗАХИСТУ

Впровадження системи НАССР в закладах дошкільної освіти

   На виконання ст. 20, 21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» із змінами, з метою забезпечення безпеки харчової продукції, продуктів харчування та ефективного функціонування системи НАССР у закладі дошкільної освіти з 20.09.2019 року введено в дію постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).
НАССР – система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок.
Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів в комору і до моменту подачі готової страви.
HACCP – це визнаний спосіб, який дає можливість впевнитись, що небезпечні фактори, які можуть вплинути на харчову безпечність, постійно та належно контролюються.
Впровадження системи НАССР в закладах освіти – є гарантом якості в громадському харчуванні. НАССР в закладах дошкільної освіти – це не просто міра для проходження перевірок контролюючих органів, а важливий інструмент для контролю безпеки харчування дітей поза домом. На відміну від дорослих, у них немає вибору, де харчуватися і як харчуватися, тому, адміністрація цих установ зобов’язана на законодавчому рівні розробити, впровадити і постійно підтримувати принципи системи HACCP. Реалізація згаданої концепції дозволяє домогтися наступних позитивних моментів:
– В обов’язковому порядку контролюється сировина, що поставляється в заклад дошкільної освіти (далі ЗДО) для приготування їжі для дітей;
– Існує можливість документального контролю, які проби проходила сировина, перед тим, як потрапити на стіл до дитини;
– Здійснюється жорсткий контроль за умовами її приготування в частині дотримання вимог санітарії та гігієни:
– Своєчасна і якісна дезінфекція інвентарю, приміщення харчоблоку;
– Особиста гігієна персоналу;
– Правильне прибирання відходів і сміття;
– Відсутність комах;
– Продукти, які не відповідають за якістю тим, з яких дозволено готувати їжу дітям, повертаються постачальникам або утилізуються;
– Жорсткий контроль за зберіганням продуктів і напівфабрикатів.
Особливості розробки та впровадження системи НАССР в закладах освіти