Охорона праці

Нормативні документи

ПЕРЕЛІК

нормативних документів з питань охорони праці 

Закони України “Про охорону праці”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України “Кодекс законів про працю України”

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

Закон України “Про дорожній рух”

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337 «ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Постанова КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»;

Постанова КМУ Від17.04.2019 р. № 337«ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306«Про Правила дорожнього руху» із змінами;

Постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. № 435«Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Постанова від 22 березня 2001 р. № 270«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» із змінами.

Розпорядження КМУ від 14.06.2017 р. № 481-р«Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»;

Розпорядження КМУ від 08.11.2007 р. № 980-р«Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру».

Наказ Держнаглядохоронпраці Українивід 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» із змінами;

Наказ Держнаглядохоронпраці Українивід 15.11.2004 № 255«Про затвердження Типового положення про службу охорони праці».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46«Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 № 256«Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 22.11.2017 № 1514«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 № 659«Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу».

Кодекс цивільного захисту України

Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (зі змінами)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту (обладнання закладів освіти СПС)

Наказ МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»

Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

Інструктажі з питань охорони праці

Інструктивно-методичні рекомендації щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у закладах загальної середньої освіти

Рекомендації служби з охорони праці