Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша ст. 50 Закону України “Про освіту”)

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестаціюне менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством, наприклад, коли педагогічні працівники працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння». Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботив порядку, встановленому законодавством.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

2023/2024 навчальний рік

 Наказ від 15.09.2023 № 36 “Про створення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області у 2023/2024 навчальному році”

2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


У 2023 році сертифікація педагогічних працівників буде поширена на вчителів базової середньої освіти – мовно-літературної і математичної освітніх галузей.

Відповідно до наказу МОН участь у сертифікації зможуть узяти не лише вчителі початкової школи (не більше 1500), а й по 500 вчителів математики і української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту у першому циклі базової загальної середньої освіти.

Реєстрація вчителів початкової школи для проходження сертифікації триватиме з 30 січня до 13 лютого 2023 року й відбуватиметься у два етапи:

  • основний (30 січня – 05 лютого) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
  • додатковий (06 – 13 лютого) – у межах загальної граничної кількості.

Реєстрація вчителів математики та української мови і літератури триватиме протягом 01–11 серпня:

  • основний етап (01–07 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
  • додатковий етап (07–11 серпня) – у межах загальної граничної кількості.

Реєстрацію для проходження сертифікації буде припинено достроково, якщо:

  • 1500 вчителів початкових класів сформують бланки реєстраційних карток-заяв;
  • 500 вчителів математики сформують картки-заяви;
  • 500 вчителів з української мови і літератури сформують картки-заяви.

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників учителі беруть участь у сертифікації лише на добровільних засадах.


У листі від 21.10.2022 р. № 1/12392-22 Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, але загалом воно застосовне для всіх закладів освіти. МОН рекомендує:
  • у 2022/2023 навчальному році завершити проведення атестації педагогів, діяльність яких вивчена до 24.12.2022., але атестацію перенесено на рік;
  • скоротити кількість членів атестаційної комісії до мінімальної та проводити засідання атестаційної комісії в режимі онлайн.
Втім, рішення про перенесення атестації ще на один рік може ухвалюватись атестаційними комісіями в будь-які строки та з будь-яких поважних причин.
У разі призупинення дії трудового договору з педагогічним працівником атестація педагогічного працівника не проводиться. Але, враховуючи поточну ситуацію в регіоні та бажання педагогічного працівника, з яким призупинено дію трудового договору, проведення атестації можливе за рішенням атестаційної комісії.
Це стосується і педагогічних працівників, яким оголошено простій.

НАКАЗИ

Наказ від 03.04.2023 року № 15 “Про підсумки   атестації педагогічних працівників та керівних кадрів Новопокровської селищної ради атестаційною комісією ІІ рівня у 2022/2023 навчальному році”

Наказ від 20.10.2022 року № 33а “Про проведення атестації педагогічних працівників в 2022/2023 навчальному році атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти,культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області”