Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу

Відповідно до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено вимогу щодо проходження педагогічними працівниками в обсязі не менше 10% загальної кількості годин підвищення кваліфікації курсів з вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу (Закон України «Про внесення зміни до статті 51 Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу» від 11.04.2023 № 3051-IX, який набув чинності 05.06.2023).

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» пропонує ряд курсів підвищення кваліфікації відповідної тематики:

1. «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій». Курс створено за моделлю змішаного навчання (blended learning). Додаткові матеріали та практичні тренінги допоможуть підвищити професійний рівень педагогічних працівників закладів освіти, опанувати сучасні технології надання першої психологічної допомоги.

2«Важливі навички у періоди стресу». Очно-дистанційна форма навчання. Розроблено на основі методики ВООЗ.
Зазначені вище курси з психосоціальної допомоги розроблені за підтримки Асоціації інноваційної та цифрової освіти у рамках всеукраїнського проєкту «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти».

3. Очно-дистанційний спецкурс «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу», схвалений експертною комісією з психології та педагогіки Міністерства освіти і науки України.